HOTLINE: 0912.397.977

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Sản xuất và phân phối điện thoại cố định chính hãng Widecom

Điện thoại bàn VN-919 Điện thoại bàn VN-929 Điện thoại bàn VN-939 Điện thoại bàn VN-949 Điện thoại bàn VN-959 Điện thoại bàn VN-969 Điện thoại bàn VN-979 Điện thoại bàn VN-999

Điện thoại cố định VN-919

Shoes 1

Giá bán: 305.000đ

Điện thoại cố định VN-929

Shoes 2

Giá bán: 305.000đ

Điện thoại cố định VN-939

Shoes 3

Giá bán: 305.000đ

Điện thoại cố định VN-949

Shoes 1

Giá bán: 325.000đ

Điện thoại cố định VN-959

Shoes 2

Giá bán: 345.000đ

Điện thoại cố định VN-969

Shoes 3

Giá bán: 295.000đ

Điện thoại cố định VN-979

Shoes 4

Giá bán: 280.000đ

Điện thoại cố định VN-989

Shoes 5

Giá bán: 280.000đ

Điện thoại cố định VN-999

Shoes 6

Giá bán: 280.000đ

Tin tức
- Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Widecom VN-929
- Mã vùng điện thoại cố định mới của 59 tỉnh thành
- Lý do đổi mã vùng 59 tỉnh thành?
- BộTT&TT thay đổi mã vùng điện thoại cố định
- Lenovo đang cố gắng mua lại Blackberry trong tuần này?
TOP